Fragt 39 kr. i DK - FRI FRAGT til pakkeshop ved køb for 300 kr.

Privacy policy

Privatlivspolitik for Mais & Co

Mais & Co. er ejet af Merete Schäffer, Otto Brandenburgs Vej 58, 4tv, 2450 København SV, CVR  38579304

1 Introduktion

1.1 I denne privatlivspolitik beskriver Mais &Co. sin praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger ved dine køb af produkter og din generelle brug af vores hjemmeside.

2 Dataansvarlig

2.1 Mais & Co. er ejet af Merete Schäffer, Otto Brandenburgs Vej 58, 4 tv , 2450 København, CVR  38579304 er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”).  Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Mais & Co. vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

(a) at formidle og/eller levere produkter, tjenesteydelser, som du eller din arbejdsplads/virksomhed har bestilt;

(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

(c) for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

(d) for at sende dig direkte markedsføring, herunder for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om, og for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner og modtage nyhedsbreve og blogindlæg.

(e) for at forhindre misbrug og svindel;

(f) for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser

(g) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven, forbrugeraftaleloven og andre retlige forpligtelser Mais & Co. måtte have.

3.2 Vores grundlag for behandling er:

(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c;

(b) Behandlingen er baseret på det samtykke til markedsføring du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d. Hvis grundlaget for behandlingen er samtykke: Så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke.

(c) Behandlingen er nødvendig for, at Mais & Co. kan forfølge sine legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-f.

(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Mais & Co. i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g.

4 Vi opbevarer dine personoplysninger i

(a) op til fem (5) år fra dit køb af produktet eller tjenesteydelsen bl.a. for at kunne dokumentere overholdelse af bogføringsloven og forbrugeraftaleloven.

(b) Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, sletter vi dine personoplysninger fra vores markedsføringslister.

4 Kategorier af personoplysninger

4.1 Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse, oplysninger om dine personlige præferencer indenfor litteratur og læring og din adfærd, når du benytter vores produkter og tjenesteydelser, eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger/anvender vores hjemmeside og øvrigt bruger vores tjenesteydelser.

5 Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

5.2  Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6 Overførsel af personoplysninger

6.1 Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

6.2  Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6.3  Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7 Sikring af dine personoplysninger

7.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

8 Opdatering af Privatlivspolitikken

8.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken.

10 Kontaktoplysninger

10.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til merete@maisogco.dk  

Vi anvender tredjeparter til behandling af:
–       dine betalingsoplysninger —Reepay, Bambero
–       dine køb —Dafolo og Dinero
–       håndtering af nyhedsbreve via e-mail — Mailchimp

Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.